Brandtest af SkanDek-element. Konturerne af de fire SkanDek-bjælker kan anes bag den hvidglødende ståltrapezplade på loftsiden.

SkanDek kan idag udføre BS-30 og BS-60 konstruktioner

BS-konstruktioner
Brandsikrer konstruktioner, (BS), skal bestå af ubrændbare materialer.

Brandsikrer konstruktioner må kun isoleres med ubrændbart isoleringsmateriale.

BS-30 og BS-60
Brandsikker bygningsdel, kan opfylde de stillede krav i 30 og 60 minutter. Må kun bestå af ubrændbare materialer.

Forskellen mellem en BS-30 og en BS-60 konstruktion er at der i en BS-60 konstruktion kun må anvendes en alu-dampspærre samt at der under dampspæren ligger 20 mm trykfast isolering. Prismæssigt, så ligger der en prisforøgelse på ca 20-30% alt efter bygningens kompleksitet.

 

BS60 godkendelse

Til BS-bygningsdele må der kun benyttes ubrandbare bygningsmaterialer. Her udmærker SkanDek sig ved, at der kun bliver anvendt uorganiske materialer som er ubrandbare.

Man kan derfor rolig sige at et SkanDek element reducerer udbredelsen af branden som opstår i en bolig. Dette kan have store økonomiske konsekvenser i kæde-/rækkehuse, hvorfor beslutningstageren i købsprocesen bør være fokuseret på dette når materialevalget foretages.

Lovkravet på BS30 og BS60 skal være opfyldt i henhold til en afprøvning og rapport fra anerkendt laboratorie.

Ønskes der yderligere dokumentation kan der henvises til følgende rapporter som SkanDek har fået fortaget (BS30)rapport og (BS60) rapport

SkanDek er meget fokuseret på fremtidens behov, hvorfor vi arbejder henimod at få typeprøvet vores elementer, så vi kan dokumentere BS120 konstruktion

 

BS 30 -Godkendelse

Følgende tagelementer er BS30 godkendt - klik venligst på billedet i højre side

Følgende tagelementer er BS60 godkendt - klik venligst på billedet i højre side.

Til toppen Print siden
© Tagelement A/S | Danmarksvej 8 | DK-8660 Skanderborg | Tlf. 40 52 58 00